Travelgenio

Databeskyttelse

I overensstemmelse med Loven om Personlig Databeskyttelse, 15/1999, oplyser TRAVELGENIO S.L, Calle Albasanz 15 2º Izq. 28037 Madrid, Spanien (herefter TRAVELGENIO), at der ved navigation på www.travelgenio.dk or www.travelgenio.com (herefter HJEMMESIDER) eller ved gennemførelse af en booking er nødvendigt at opgive visse basale personlige data, som vil blive behandlet både automatisk og manuelt, og som vil blive inkorporeret i de tilsvarende automatiske foldere, som tidligere er blevet registreret hos de relevante myndigheder, som ejes af TRAVELGENIO, og for hvilke de er ansvarlige. TRAVELGENIO vil bede sine kunder om at opgive visse personlige oplysninger, der er obligatoriske for, at en booking kan gennemføres efter ønske.

Indsamlingen og den automatiske behandling af dine personlige data har til formål at opretholde et kontraktmæssigt forhold til TRAVELGENIO og behandlingen af bookings, reservationer, rådgivning og udstedelse af alle slags billetter og vouchers til rejser – behandling og administrering, forbedring og at tilpasse præferencer og valg af produkter og service – og afsending – traditionelt eller elektronisk – af administrativ, teknisk, organisatorisk og/eller kommerciel information om ønskede produkter og service tillige med dem, der tilbydes af TRAVELGENIO og partners. Hertil kommer, at personlige data indsamles til kommercielle formål af dem (i), der er tilknyttet et privat rejsebureau; (ii) med henblik på at give supplerende information til dem, der er delagtige i den service brugeren har booket; (iii) for at verificere kreditkort og anden betalingskortservice; (iv) for at studere forbrugervaner; (v) for at verificere, opretholde og udvikle systemer og statistiske analyser; (vi) mht. reklame og promotion af kommercielle undersøgelser; (vii) for at sende spørgeskemaer, som det ikke er obligatorisk at udfylde; og (viii) for at modtage automatiske telefonopringninger (uden menneskelig mellemkomst) eller tekstbeskeder til direkte salg, salgsfremmende

Under alle omstændigheder skal brugerens svar indeholde nøjagtige data. TRAVELGENIO forbeholder sig retten til at udelukke brugere, der giver falske data, dog uden skadelig virkning ved en eventuel senere retslig handling.

Kunder bør afgive alle nødvendige data med henblik på servicekontrakten, og TRAVELGENIO har ret til at afvise registreringen, hvis denne ikke er udfyldt korrekt. Indehaveren af disse data giver udtrykkelig TRAVELGENIO retten til at overgive disse data til selskaber i samme branche inklusive filialer med henblik på behandling af de data, der er givet af brugeren i lighed med de andre enheder til hvilke, disse data skal overgives for at opnå den service, der indgår i bookningen hos TRAVELGENIO samarbejdspartners, dvs. flyselskaber, hotel etablissementer, en gros hotel agenturer og turistbureauer, eller til at gennemføre de handlinger, som brugeren har givet tilladelse til.

TRAVELGENIO kan og er tvunget til at overgive personlige data til andre selskaber af samme grunde som angivet i foregående afsnit. Indehaveren af disse data giver udtrykkelig tilladelse til videregivelse af eller oplysning om disse data, som er inkluderet i ovenfornævnte digitale folder, til disse selskaber. Under alle omstændigheder garanterer TRAVELGENIO beskyttelse af fortrolige og sikkerhedsmæssige data under internationale dataoverførsler. Samtidig ønsker de at advare brugeren om, at alt afhængigt af destinationen, reservationen og typen af booking, er det muligt at personlige data overføres til selskaber i lande, hvor en sikkerhedsmæssig beskyttelse af dine data ikke er lovmæssigt påbudt. Man er indforstået med, at brugeren implicit udtrykker sit samtykke til overførslen eller andre påkrævede data mht. gennemførelsen af en booking, en reservation eller en rådgivning, billetter eller vouchers til disse selskaber eller til de ovennævnte lande.

Indehaveren af disse data vil have adgang til de digitale foldere på et hvilket som helst tidspunkt, og har også ret til at korrigere, aflyse eller opponere imod denne information i henhold til databeskyttelsesloven og til at tilbagekalde deres samtykke af behandlingen og overførslen af personlige data. For at gøre dette er du nødt til at sende et underskrevet brev, der identificerer din bopæl og vedlægge en kopi af dit nationale ID kort eller pas til TRAVELGENIO SL, Calle Albasanz, 15, 2º Izq. 28037 Madrid, Spanien.

Derudover og i overensstemmelse med aftalen mellem Europakommissionen og USAs Toldafdeling vedr. Flysikkerhed og Transport af 2001, giver KUNDEN ved at booke flybilletter til eller med mellemlanding i USA udtrykkelig tilladelse til TRAVELGENIO om at videregive personlige data for KUNDEN til USAs Toldafdeling med henblik på en forbedring af flysikkerheden.

TRAVELGENIO har benyttet de lovligt krævede sikkerhedsforanstaltninger i sine installationer, systemer og foldere. De garanterer for fortrolighed og for dine personlige data.

® 2009-2013 TRAVELGENIO S.L. Alle rettigheder forbeholdt .