Travelgenio fortrolighedspolitik

Hvem er ansvarlig for behandling af dine oplysninger?

Ansvarlig: TRAVELGENIO, S.L.
Adresse: C/ Albasanz, 15, 2º Izq., 28037 Madrid, Spanien
Telefon: +45 78 79 10 31
Kontakt: https://dk.travelgenio.com/customerservices/da-DK/226
Dataansvarlig (DPO): Ronald Limmen
Kontakt med DPO: [email protected]

Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

I overensstemmelse med bestemmelserne i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (2016/679) behandler TRAVELGENIO, S.L. dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • Til at administrere køb, booking, henvendelser og udstedelse af rejsedokumentation og/eller billetter.
 • Til at forbedre de tjenester, som du har tilmeldt dig, via undersøgelse af din brugeradfærd, så de matcher dine interesser og behov.
 • Til at udarbejde en kommerciel profil baseret på de dine oplysninger med henblik på at sende dig tilpasset reklameindhold via cookies.
 • Til at sende nyhedsbreve og reklameindhold fra Travelgenio og tredjepartsleverandører: AirHelp, RentalCars og Booking.com.
 • Til registrering, forebyggelse og reaktioner på bedrageri, sikkerhedsrisici og misbrug (spam, malware og ulovligt indhold).
 • Når vi har en juridisk forpligtelse til behandlingen – fx hvis vi reagerer på en retsafgørelse eller et myndighedspåbud.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine oplysninger er blevet registreret og bruges til, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det eller indtil du anmoder om at oplysningerne fjernes.

Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger?

Travelgenio bruger dine oplysninger baseret på en kontrakt for at vedligeholde vores aftaleforhold.

Bliver mine oplysninger videregivet?

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder (fx globale distributionssystemer, flyselskaber, hoteller, rejsebureauer samt Travelgenio-samarbejdspartnere) uden for Travelgenio til at opfylde en kontrakt du er part i, hvis vi har dit samtykke. Vi kan også videregive personlige oplysninger for at overholde gældende love og bestemmelser samt efterkomme retsforfølgning eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til mine personlige oplysninger, og hvordan kan jeg udøve rettighederne?

Du har ret til at bede Travelgenio om en kopi af dine personlige oplysninger samt til at rette, slette eller begrænse behandling af dine personlige oplysninger. Derudover kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (hvor vi ikke behøver at behandle oplysningerne for at opfylde et kontraktligt eller andet juridisk krav, eller hvor vi bruger oplysningerne til direkte markedsføring). Ved anmodning om begrænsning af behandling af dine personlige oplysninger vil vi kun opbevare dem til at vedligeholde vores aftaleforhold.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger. Travelgenio vil stoppe behandlingen af dine oplysninger med undtagelse af vores legitime interesser (forretningsmæssig eller kommerciel begrundelse for at bruge dine personlige oplysninger).
Hvis du ikke oplyser de nødvendige personlige oplysninger i forbindelse med booking eller køb af flybilletter, eller hvis de angivne oplysninger ikke er fyldestgørende og/eller præcise, kan vi ikke gennemføre din booking, køb af rejse eller nogen anden anmodning, hvor der kræver specifikke personlige oplysninger.

Du har også ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har givet os, samt at tilbagekalde et samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af dine rettigheder kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger: https://dk.travelgenio.com/customerservices/da-DK/226

Husk at oplyse følgende i forbindelse med din henvendelse:

 • For- og efternavn
 • E-mailadressen, som du oplyste i forbindelse med din konto eller din booking.

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, kan du også indgive en klage via Datatilsynet.

Hvilke cookies bruger Travelgenio?

Hvis du vil vide mere om vores brug af cookies på dette websted / mobilapp, henviser vi til vores cookiepolitik, som du kan læse på siden nedenfor.

Vilkår for brug af hjemmesiden

Anvendelse af denne hjemmesider er på brugerens eget ansvar, og indebærer en accept af de gældende vilkår og betingelse for brug. Travelgenio kan til enhver tid revidere disse vilkår ved at opdatere denne tekst uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger.

Forpligtelse til korrekt brug af hjemmesiden og dens indhold

Brugeren er forpligtet til at bruge hjemmesiden og dens indhold og/eller de tjenesteydelser, som er inkorporeret i denne, på en korrekt måde i henhold til de gældende vilkår og betingelser, som fremgår af hjemmesiden.

Brugeren forpligter sig til at afstå fra at bruge hjemmesiden til at udføre ulovlige aktiviteter, herunder dem, som er imod Travelgenios eller tredjemands rettigheder eller interesser. Brugeren er ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.

I denne forbindelse, må brugeren ikke bruge indholdet på hjemmesiden til ulovlige formål og virkninger, herunder dem, som er forbudt eller er imod tredjemands rettigheder eller interesser, eller som på nogen måde kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller hindre den normale drift af hjemmesiden, IT-udstyr eller dokumenter, filer og alle typer indhold lagret på Travelgenios IT-udstyr (hacking) eller af andre brugere af hjemmesiden eller internetbrugere (hard- og software).

Fortrolighedspolitik

I overensstemmelse med bestemmelserne i loven om persondatabeskyttelse og garanti for digitale rettigheder (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, 3/2018 ), oplyser TRAVELGENIO S.L, Calle Albasanz 15 2º Izq. 28037 Madrid, Spanien (herefter TRAVELGENIO), at det ved besøg på www.travelgenio.dk eller www.travelgenio.com, eller ved gennemførelse af en booking er nødvendigt at opgive visse personlige oplysninger. Databeskyttelsen gælder for både automatisk og manuel behandling af personoplysninger, hvis personoplysningerne er indeholdt eller vil blive indeholdt i et register tilhørende TRAVELGENIO.

TRAVELGENIO vil anmode om visse personlige oplysninger, som er obligatoriske for gennemførelsen af den ønskede transaktion.

Indsamlingen og den automatiske behandling af dine personlige oplysninger har til formål at opretholde et kontraktmæssigt forhold til TRAVELGENIO og behandlingen af køb, bookinger, rådgivning og udstedelse af alle slags billetter og rejsedokumentation – behandling og administrering, forbedring og at tilpasse præferencer og valg af produkter og service – og afsendelse, traditionelt eller elektronisk, af administrativ, teknisk, organisatorisk og/eller kommerciel information om ønskede produkter og service tillige med dem, der tilbydes af TRAVELGENIO og partners.

Hertil kommer, at personlige oplysninger vil blive indsamlet til følgende formål:

 1. til aktiviteter relateret til et detailrejsebureau.
 2. til tredjeparter, som er med til at levere den ønskede tjeneste.
 3. til at verificere kreditkortoplysninger og andre betalingsmetoder.
 4. til at analysere brugeradfærd på hjemmesiden.
 5. til at verificere, opretholde og udvikle systemer og statistiske analyser.
 6. til reklame, kampagner og særtilbud.
 7. til at sende spørgeundersøgelser, som brugeren kan vælge at deltage i.
 8. til at foretage automatiske opkald (uden menneskelig medvirken) eller sms’er med henblik på direkte salg, reklame eller relateret til den ønskede tjeneste.

Under alle omstændigheder skal brugerens personlige oplysninger være korrekte. TRAVELGENIO forbeholder sig retten til at udelukke brugere, der giver falske oplysninger, med forbehold for øvrige bestemmelser, der er fastsat ved lov.

BRUGEREN bør afgive alle nødvendige oplysninger med henblik på serviceaftalen, og TRAVELGENIO har ret til at afvise registreringen, hvis denne ikke er udfyldt korrekt. Indehaveren af disse oplysninger giver udtrykkeligt TRAVELGENIO retten til at videregive disse oplysninger til tredjepartsleverandører med henblik på behandling af de oplysninger, der er givet af brugeren i lighed med de andre enheder til hvilke, disse oplysninger skal overgives for at opnå den service, der indgår i bookningen hos TRAVELGENIO samarbejdspartnere, dvs. flyselskaber, hoteller, agenter og turistbureauer, eller til at gennemføre de handlinger, som brugeren har givet tilladelse til.

TRAVELGENIO kan og skal videregive personlige oplysninger til andre selskaber af samme grunde som angivet i foregående afsnit.

Indehaveren af disse oplysninger giver udtrykkelig tilladelse til videregivelse eller deling af disse oplysninger. Under alle omstændigheder garanterer TRAVELGENIO beskyttelse af fortrolige og personlige oplysninger under internationale dataoverførsler. I visse tilfælde, alt afhængigt af destinationen, reservationen og typen af booking, er det muligt at personlige oplysninger overføres til selskaber i lande, hvor en sikkerhedsmæssig beskyttelse af dine oplysninger ikke er lovmæssigt påbudt. Man er indforstået med, at brugeren implicit udtrykker sit samtykke til overførslen eller andre påkrævede oplysninger mht. gennemførelsen af en booking, en reservation eller en rådgivning, billetter eller rejsedokumentation til disse selskaber eller til de ovennævnte lande.

Indehaveren af disse oplysninger vil til enhver tid have adgang til de automatiske registre, og den registeransvarlige skal sikre, at brugeren reelt kan udøve sin ret til adgang, ændring og indsigelse i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af dine rettigheder kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger: https://dk.travelgenio.com/customerservices/da-DK/226

Derudover og i overensstemmelse med aftalen mellem EU-kommissionen og USA i 2001 om beskyttelse af overførte personoplysninger, giver KUNDEN ved at booke flybilletter til eller med mellemlanding i USA udtrykkelig tilladelse til TRAVELGENIO om at videregive personlige oplysninger om KUNDEN til de amerikanske told- og grænsekontrolmyndigheder med henblik på en forbedring af flysikkerheden.

TRAVELGENIO har implementeret lovligt krævede sikkerhedsforanstaltninger i sine installationer, systemer og registre. Dette garanterer for beskyttelse af dine personlige oplysninger.

® 2009-2018 TRAVELGENIO SL. Alle rettigheder forbeholdes. All rights reserved.

Travelgenio-cookiepolitik

Hvad er cookies?

Cookies er informationspakker, afsendt af en specifik hjemmeside og gemt i brugerens browser. Disse cookies gør det muligt for hjemmesiden at gennemse visse oplysninger om brugerens anvendelse af browseren.

Deres vigtigste formål er at forbedre hjemmesidens ydelse og at modtage analytisk information om det samme. De kan også anvendes til at tilbyde brugerne kundetilpassede oplevelser på grundlag af deres tidligere adfærd på nettet og deres præferencer.

Hvilken type cookies anvender Travelgenio?

BASERET PÅ DEN ENTITET, DER HÅNDTERER DEM

Egne cookies: De cookies, der håndteres af os for at forbedre vore brugeres oplevelse.

Tredjeparts-cookies: De cookies, der er etableret af vore leverandører og samarbejdspartnere.

BASERET PÅ VARIGHEDEN AF DATALAGRING

Session-cookies: Gemmer data, mens brugerne browser hjemmesiden, f.eks. for at huske de fly og datoer, som de har valgt.

Vedvarende cookies: Tillader data at være tilgængelige i en længere periode, også når sessionen er afsluttet.

BASERET PÅ FORMÅLET

Tekniske cookies: Er væsentlige for hjemmesidens korrekte drift og for at kunne anvende alle hjemmesidens funktioner.
Din søgning på vores webside bliver analyseret til dette formål, så vi kan forbedre vores udvalg af produkter og de ydelser, der tilbydes.

Analyse-cookies: Anvendes til at sætte tal på brugernes volumen og deres anvendelse af siden. Disse data registreres og analyseres for at finde punkter, der kan forbedres.

Annonce- og adfærds-cookies: Indsamler oplysninger til effektivt at håndtere annoncerummene på vores hjemmeside. Samtidigt indsamler de data om brugerens anvendelse af browseren for at kunne tilbyde flere interessante og velvalgte fremstød til hver bruger.

Sociale cookies: Nødvendige til at dele vores hjemmeside på sociale netværk. Disse cookies håndteres af de sociale netværk, du anvender.

Tredjeparts-cookies, der anvendes i Travelgenio

LEVERANDØR FLERE OPLYSNINGER
Adwords https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/
Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da
Google https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/
Doubleclick https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/
Tradedoubler http://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/
Smartlook https://help.smartlook.com/en/articles/3388936-recording-sensitive-data
Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en
Yahoo https://policies.yahoo.com/ie/da/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm
Bing https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
Kayak https://www.kayak.co.uk/privacy
Skyscanner https://www.skyscanner.com/cookiepolicy.aspx

Bearbejdning af dine cookies

Vær opmærksom på, at hvis du deaktiverer visse cookies, vil din browseoplevelse ikke blive så god, som den er blevet udviklet til dig. Hvis du alligevel ønsker at styre dine cookies, kan du gå ind på følgende links, baseret på den browser, du benytter:

 • Til Chrome, fra dette link
 • Til Explorer, fra dette link
 • Til Firefox, fra dette link
 • Til Safari, fra dette link

Du kan også skaffe oplysninger om de gemte cookies fra andre hjemmesider, der anvender værktøjer, såsom Ghostery.

Opt-out Smartlook.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om bruges af cookies, bedes du benytte dig af vores kontaktformular.

Travelgenio.dk bruger cookies

Disse bruges til forskellige formål. Ved at klikke på ”Alle cookies” accepterer du vores erklæring om beskyttelse af Privatliv og cookies , og vi modtager de ikke-funktionelle cookies. Via disse ikke-funktionelle cookies kan Travelgenio.dk henvende sig til dig på en anden hjemmeside baseret på de sider, du har besøgt.

Vis mere
Alle cookies Nødvendige cookies