Travelgenio Vilkår og Betingelser

1. Brug af hjemmesiden

Læs venligst vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger vores hjemmeside; husk, at et køb betyder, at du accepterer disse vilkår og betingelser.

1.1. Hjemmesiderne www.travelgenio.com (https://www.travelgenio.com) og www.travelgenio.dk (https://dk.travelgenio.com), herefter benævnt “HJEMMESIDER”, tilhører Travelgenio SL, herefter “TRAVELGENIO” ”, en virksomhed med registreret adresse i c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madrid (España) og momskode CIF B85761120, optaget i Madrids Mercantile Register i bind 27001, bog: 0, Folio : 1, Sektion: 8, Ark: M 486495, Indgang: 1; virksomhedens formål er at være et rejsebureau, og til det formål har det en licens udstedt af Madrid-regionen, nummer CICMA 2333, i henhold til dekret 99/1996 af 27. juni, der regulerer rejsebureauernes aktiviteter i Madrid-regionen.

1.2. TRAVELGENIO tilbyder brug af “hjemmesider” til at skaffe sine online rejsebureautjenester, for hvilke brugeren, herefter BRUGEREN, af samme uden ændringer, skal acceptere de generelle vilkår og betingelser, der er angivet her. Brugeren angiver udtrykkeligt accept og overholdelse uden forbehold af alle TRAVELGENIOs generelle vilkår og betingelser. Brugere, der ikke accepterer vores vilkår og betingelser, har ikke ret til at bruge TRAVELGENIO-hjemmeisder.

1.3. Brugeren erklærer at være myndig med den juridiske kapacitet til at erhverve de tjenester, der tilbydes via TRAVELGENIOs hjemmesider. Brugeren erklærer også, at alle de oplysninger, de giver for at få adgang til denne hjemmeside og under deres brug af den, er sande, fuldstændige og nøjagtige.

Brugere er udelukkende ansvarlige for deres brug af hjemmesiderne, og dette ansvar betyder, at de accepterer og kender til de juridiske ansvarsfraskrivelser og vilkår og betingelser for brug for hjemmesiden. Turismeprodukter og -tjenester, der er reserveret og købt af brugeren på denne hjemmeside, er underlagt købsbetingelserne, som udtrykkeligt skal accepteres.
TRAVELGENIO kan til enhver tid foretage ændringer, tilpasninger og modifikationer af hjemmesiderne uden forudgående varsel.

1.4 Brugeren forpligter sig til at bruge hjemmesiderne korrekt, såvel som de hjælpeprogrammer, der leveres i overensstemmelse med lovgivningen, disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle instruktioner og meddelelser, der måtte blive kommunikeret.

Brugeren forpligter sig til udelukkende at bruge hjemmesiderne og alt deres indhold til lovlige og ikke-forbudte formål, som ikke krænker gældende lovgivning og/eller kan skade TRAVELGENIOs legitime rettigheder og/eller kan forårsage direkte eller indirekte tab.

Til dette formål skal brugeren afstå fra at bruge indhold på hjemmesiden til formål eller virkninger, der er ulovlige, forbudte, skadelige for tredjeparters rettigheder og interesser, eller som på nogen måde kan beskadige, gøre ubrugelig, overbelaste, forringe eller forhindre normal brug af hjemmesiden, computerudstyr og dokumenter, filer og alle typer indhold gemt på computerudstyr (hacking) fra virksomheden eller andre brugere eller enhver internetbruger (hardware og software).

I overensstemmelse med ovenstående forpligter brugeren sig til at bruge det indhold, der stilles til rådighed for hjemmesidebrugere, herunder, men ikke begrænset til, tekster, fotografier, grafer, billeder, ikoner, teknologi, software, links og andet audiovisuelt eller lydindhold samt deres grafiske design og kildekoder (herefter benævnt “Indholdet”), i overensstemmelse med loven, nærværende generelle vilkår og betingelser, andre meddelelser, regler for brug og instruktioner bragt til deres kendskab, såvel som almindeligt accepteret offentlig moral og offentlig orden og forpligter sig især til ikke at:

  • reproducere, kopiere, distribuere, gøre tilgængeligt eller på anden måde offentligt kommunikere, transformere eller ændre indholdet, medmindre indehaveren af de tilsvarende rettigheder har tilladelse hertil, eller hvis det er tilladt ved lov;
  • eliminere, manipulere eller på anden måde ændre ophavsretten og andre identifikationsdetaljer for reservationen af TRAVELGENIOs rettigheder, digitale fingeraftryk eller andre tekniske midler etableret for at anerkende disse rettigheder.

Brugeren skal afholde sig fra at skaffe og endda forsøge at skaffe indholdet ved hjælp af andre midler eller procedurer end dem, som i givet fald er blevet stillet til rådighed for dem til dette formål eller er angivet til dette formål på hjemmesiden, hvor indholdet er placeret eller generelt bruges på internettet til dette formål, forudsat at de ikke indebærer en risiko for at beskadige eller gøre hjemmesiden, tjenesterne og/eller indholdet ubrugeligt.

Det er forbudt at bruge grafik- og tekstfilerne på hjemmesiden til kommercielle formål og/eller efterfølgende distribution. Billederne og audiovisuelle ressourcer, der er tilgængelige her, er udelukkende til brug for brugere af hjemmesiderne og kun til informative formål. Det er derfor forbudt at bruge dem til at illustrere andre virksomheders, tjenesters eller produkters aktiviteter, produkter eller begivenheder.

1.5 Brugeren forpligter sig til at respektere TRAVELGENIOs industrielle ejendomsrettigheder og enhver anden tredjeparts. Brugen eller tildelingen af adgang til hjemmesiderne indebærer ikke tildeling af nogen ret over de mærker, handelsnavne eller andre karakteristiske mærker, der anvendes deri.

Brugeren må kun downloade hjemmesiden på deres terminal til privat brug uden kommercielt formål og må derfor ikke udnytte, reproducere, distribuere, ændre, offentligt kommunikere, tildele, transformere eller bruge hjemmesidens indhold til offentlige eller kommercielle formål.

Indholdet er den intellektuelle ejendom tilhørende TRAVELGENIO eller tredjeparter, der har overdraget indholdet frivilligt, og brugeren kan ikke forstås som værende overdraget, under noget koncept, nogen af driftsrettighederne eller andre rettigheder, der eksisterer eller kan eksistere over nævnte indhold ud over hvad der er strengt nødvendigt for korrekt brug af hjemmesiderne.

1.6 TRAVELGENIO garanterer ikke tilgængeligheden eller kontinuiteten af hjemmesidens drift. Når det er rimeligt muligt, vil afbrydelser i driften af hjemmesiderne blive underrettet på forhånd.

Adgang til hjemmesiderne er af ubestemt varighed; ikke desto mindre forbeholder TRAVELGENIO sig retten til uden varsel at suspendere adgangen for brugere, som den anser for at have overtrådt reglerne for brug af hjemmesiden, og tage passende juridiske skridt.

1.7 TRAVELGENIO fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skadelige konsekvenser af enhver type, som kan stamme fra: afbrydelse af hjemmesidens drift eller manglende evne til at få adgang til hjemmesiderne; privatliv og sikkerhed ved brugerens brug af hjemmesiderne og/eller adgang for uautoriserede tredjeparter; enhver overførsel af elementer med negativ indvirkning på computersystemer; og nøjagtigheden, omfanget og rettidig opdatering af indholdet på dets hjemmesider.

2. Aftale

2.1 Gennem TRAVELGENIO-hjemmesider kan brugeren få adgang til oplysninger om tredjepartsprodukter og -tjenester relateret til turisme og rejser og kan i visse tilfælde bestille og købe nogle af nævnte produkter eller tjenester gennem de tilsvarende leverandører, såsom flyselskaber eller pakkerejsearrangører.

2.2 Salget af rejsetjenester og andre turismeprodukter og -tjenester til brugeren gennem hjemmesiden vil blive udført af TRAVELGENIO, et rejsebureau med de nødvendige tilladelser og licenser til at udføre sin aktivitet.

2.3 Reservering eller køb af produkter eller tjenester fra leverandører eller pakkerejsearrangører valgt af brugeren er underlagt de specifikke vilkår og betingelser, der i hvert enkelt tilfælde er fastsat af disse leverandører og pakkerejsearrangører. Brugeren accepterer og overholder købsbetingelserne, som er fastsat af enhver leverandør eller arrangør, som brugeren vælger at indgå kontrakt med, herunder, men ikke begrænset til, betaling af eventuelle påløbne beløb og overholdelse af regler og begrænsninger for tilgængeligheden af priser, produkter og tjenester. Eventuelle særlige regler eller begrænsninger, der påvirker bestemte priser, produkter eller tjenester valgt af brugeren, kan tilgås i de specifikke oplysninger om din reservation i afsnittet Mytrips på vores hjemmeside (link)

3. Sådan købes tjenester

3.1 For at købe en tjeneste på vores hjemmesider skal du udføre følgende trin:

  • Vælg den ønskede tjeneste gennem søge- og tilbudsprocesserne på vores hjemmesider.
  • Gå til betalingssiderne, hvor du skal angive de nødvendige koncepter for at købe tjenesten.
  • Angiv detaljerne om tjenesten og personlige oplysninger såsom antal passagerer, navne, telefoner, e-mails, alder osv.
  • Accepter betingelserne angivet på betalingssiderne.
  • Og få bekræftelsesfinderen, som vil blive leveret, efter at ovenstående krav er blevet opfyldt.
  • Når købet er formaliseret, vil brugeren få tilsendt de oplysninger og dokumenter, der kræves for levering af de købte tjenester. Hvis der opdages fejl med hensyn til den købte tjeneste eller kundens navn, skal brugeren straks kontakte TRAVELGENIOs kundeserviceafdeling. TRAVELGENIO fungerer som en ren mellemmand for turistudbydere og kan derfor ikke garantere, at eventuelle fundne fejl vil blive rettet gratis. Derudover vil TRAVELGENIO opkræve 50,00 EUR (inklusive moms) pr. passager i form af et ekspeditionsgebyr i alle tilfælde.

4. Reservation vilkår og betingelser

4.1. Aflysninger og ændringer:

4.1.1 Hvis et flyselskab holder op med at operere på grund af insolvens eller af anden grund, skal TRAVELGENIO, i sin egenskab af mellemmand, underrette passagererne om nævnte forhold sammen med alle relevante oplysninger, det har. I sådanne tilfælde skal passageren kræve tilbagebetaling af ubrugte billetter fra flyselskabet, fordi befordringskontrakten er formaliseret mellem passageren og flyselskabet, der markedsfører flyvningen.

4.1.2 Bemærk, at hvis du køber en returbillet, men ikke bruger det udgående fly, forbeholder nogle flyselskaber sig retten til at annullere returrejsen. Hvis du ikke planlægger at bruge den udgående flyvning, anbefaler vi, at du konsulterer TRAVELGENIO eller flyselskabet direkte mindst 48 timer før dit flys afgang.

5. Gebyr for rejsebureauydelser: Administration, afbestilling, ændring og refusion omkostninger

5.1 I henhold til dekret 99/1996 af 27. juni, der regulerer udøvelse af rejsebureauers virksomhed i Madrid-regionen, artikel 19, modtager TRAVELGENIO et servicegebyr for sine flybilletmæglertjenester. Kunden eller brugeren af disse tjenester vil på forhånd blive informeret om servicegebyret.

5.2 Servicegebyret inkluderer administrationsomkostninger eller administrative omkostninger, som aldrig refunderes.

5.3 Yderligere omkostninger vil blive påført i følgende tilfælde:

  • 50,00 € (INKLUSIVE MOMS) for telefonbestillinger.

ÆNDRINGER, AFBESTILLINGER OG REFUSIONER

5.4 Hvis brugeren anmoder herom, kan ændringer, aflysninger og tilbagebetalinger i forbindelse med den købte flyselskabstjeneste eller enhver anden turistservice arrangeres gennem TRAVELGENIO, forudsat at flyselskabet eller tjenesteudbyderen og købsprisen tillader ændringen, annulleringen eller tilbagebetalingen.

  • 50,00 € (INKLUSIVE MOMS) pr. passager til håndtering af ændringer eller aflysninger.

5.5 Under alle omstændigheder vil brugeren være ansvarlig for at underrette TRAVELGENIO skriftligt inden for sin åbningstid om den ønskede ændring, afbestilling, tilbagebetaling eller forsendelse for derefter at blive informeret om, hvorvidt det kan lade sig gøre, og hvis der er nogen sanktioner og skridt at tage.

5.6 Priser og betalinger

5.6.1 TRAVELGENIO accepterer debet- og kreditkortbetalinger med Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Visa Electron og Maestro og betalingsmetoder Paypal, CB, JCB, Ideal og Trustly.

5.6.2 Visa og Master Card har udviklet et sikkert online betalingssystem. Systemet for sikker elektronisk handel er baseret på, at kortudstederen (banken eller sparekassen) identificerer kortindehaveren før godkendelse af onlinebetalingen. TRAVELGENIO overholder denne sikkerhedsprotokol, og så når produktet, der skal købes, er blevet valgt, og du har indtastet dit kortnummer, åbnes udstederens vindue, hvor du anmoder om din identifikation, og viser et af følgende ikoner:

5.6.3 Dine kortoplysninger og adgangskode er beskyttet af dette sikkerhedssystem fra det øjeblik, de indtastes. Når identifikation er gennemført, giver Udsteder TRAVELGENIO besked om, at kortindehaveren foretager købet, således at processen kan gennemføres. Hvis identifikationen ikke er tilfredsstillende, underretter Udsteder TRAVELGENIO, så den kan fortsætte i overensstemmelse hermed. Dette vindue er uden for TRAVELGENIOs kontrol, og Udstederen er ansvarlig for enhver hændelse, der måtte opstå med det. Hvis du befinder dig i denne situation, skal du kontakte Udsteder.

5.6.4 Betalingsmetoden og sikkerhedskravene i købsprocessen overholder det velkendte PSD2-direktiv eller europæisk lovgivning, der regulerer leveringen af betalingstjenester og elektroniske betalingstransaktioner. Den blev omsat til spansk lovgivning ved kongeligt dekret lov 19/2018 af 23. november om betalingstjenester og hasteforanstaltninger i finansielle spørgsmål. I TRAVELGENIO påvirker det køb betalt med bankkort.

Et af PSD2s hovedmål er at forbedre onlinesikkerheden og styrke beskyttelsen mod svindel i netbanktransaktioner.

En af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger er den obligatoriske anvendelse af Strong Customer Authentication (SCA) i alle elektroniske køb fra 1. januar 2021, forudsat at ingen af de undtagelser, der er påtænkt i forordningen, gælder. Denne stærke autentificering kræver, at 2 faktorer anvendes for at blive valgt fra: noget brugeren kender (f.eks. adgangskode), noget brugeren har (f.eks. mobil), og hvem brugeren er (f.eks. fingeraftryk eller ansigt). Den første faktor er ikke længere tilstrækkelig, 2 faktorer er påkrævet (2-faktor autentificering eller SCA).

Den sikre købsproces og autentificeringskrav afhænger af den udstedende bank og kan bestå i den kode, du modtager i en SMS + en anden faktor, eller validering gennem din banks app. Find ud af, hvad din bank gør, så du er klar til at foretage dine næste køb.

Brugeren er ansvarlig for at opbevare og bevare de elementer, der bruges i autentificeringsprocessen, og TRAVELGENIO har intet andet ansvar for dem.

5.7 Refusioner

Refusioner, hvor det er tilladt, skal ske med den betalingsmetode, der oprindeligt blev brugt på reservationstidspunktet; under alle omstændigheder skal de betales til den bruger, der oprindeligt foretog betalingen.

5.8 Migration og sundhedskrav

Hvert land har beføjelse til at fastsætte sine egne indrejsekrav og til at fastsætte sundhedskrav for statsborgere fra andre lande. Bemærk venligst, at sådanne krav normalt varierer afhængigt af passagerens nationalitet.

Reglerne for pas og visa kan ændre sig, og du skal derfor konsultere den relevante ambassade i god tid før dit besøg.

Det er Brugerens eneansvar at indhente den nødvendige dokumentation for at gennemføre rejsen, herunder pas, visa og helbredsdokumenter. Ethvert tab som følge af manglende denne dokumentation påhviler Brugerens regning og i særdeleshed omkostningerne ved at afbryde rejsen og eventuel hjemtransport.

Vi anbefaler derfor, at du altid kontrollerer de forskellige formaliteter for de valgte destinations- og transitlande og den tid, der kræves for at gennemføre alle de relaterede trin.

5.9 Envejs rejser

For at komme ind i de fleste lande skal du have en udgående billet fra det pågældende land og tilstrækkelige midler til at forblive i territoriet i det tidsrum, der er angivet på dine rejsedokumenter. Vi råder dig til at tjekke med konsulatet i destinationslandet, før du køber dine billetter. Hvis du ikke overholder dette eller andre immigrationskrav, vil flyselskabet muligvis ikke tillade dig at gå om bord.

6. Vilkår og betingelser for produkter og tjenester – Flyrejser

6.1 Prisbegrænsninger

6.1.1. TRAVELGENIO SL optræder til enhver tid i sin egenskab af mellemled mellem brugere og flyselskaber, som brugerne formaliserer transportkontrakten direkte med. Du underrettes hermed om, at de særlige vilkår og betingelser for hver pris i forhold til ændringer og aflysninger er fastsat af hvert flyselskab, og det er brugerens ansvar at sikre, at de forstår, at de, når de bekræfter deres køb, accepterer disse vilkår og betingelser.

6.1.2 Hvis brugeren på grund af årsager, der kan tilskrives brugeren, ikke møder op til flyvningen, vil det give anledning til et “no show”. Husk, at du inden for billettens gyldighedsperiode altid kan anmode om tilbagebetaling af refunderbare, ubrugte afgifter.

6.1.3 For frivillige aflysninger af rejsen fra passagerens side, anbefaler TRAVELGENIO at tage vores afbestillingsprodukter med, når du reserverer din billet.

6.2 Priskombinationer

6.2.1 Med det formål at tilbyde dig de bedste og bredeste muligheder for din rejse til enhver tid, kan vores system kombinere to “envejs”-priser frem for en “retur”-pris. I tilfælde af priskombinationer gælder også de specifikke vilkår og betingelser for hver pris for ændringer og afbestillinger.

6.2.2 Nogle gange, og med det formål at tilbyde de mest konkurrencedygtige priser, tilbyder vores søgemaskine flykombinationer, der er resultatet af kombinationen af 2 reservationer, den ene for den udgående flyvning og den anden for returflyvningen. Ved reservation af denne mulighed vil der blive foretaget en reservation for den udgående flyvning og en anden reservation for returflyvningen med to forskellige lokaliseringsorganer, der behandles som uafhængige reservationer for ændringer og aflysninger i henhold til de specifikke vilkår og betingelser for hvert af de involverede flyselskaber.

6.3 Specifikke vilkår og betingelser for lavprisflyvninger

6.3.1 TRAVELGENIO giver mulighed for at reservere billetter hos lavprisflyselskaber. Billetter fra lavprisflyselskaber udstedes ikke af TRAVELGENIO, men af flyselskabet, så passageren formaliserer direkte transportkontrakten med flyselskabet.

6.3.2 Når flyselskabet har bekræftet din reservation, modtager du en bekræftelses-e-mail fra TRAVELGENIO med dine flyoplysninger.

6.3.3 Hvis du ønsker at foretage ændringer eller anmode om særlige tjenester, skal du kontakte flyselskabet direkte. TRAVELGENIO kan ikke foretage ændringer eller refundere lavprisreservationer, da det ikke fungerer som agent for lavprisflyselskaber. Den bekræftelsesmail, vi sender dig, vil indeholde flyselskabets kontaktoplysninger.

6.3.4 Bemærk, at ingen af lavprisflyselskaberne tillader transport af kæledyr, og der er begrænsninger for at godkende specielle tjenester. Du skal kontakte dem for at finde ud af det.

6.3.5 Børn under 14 år kan ikke rejse uden en voksen på 16 år eller derover. Lavprisflyselskaber tillader generelt ikke uledsagede børn under 14 år at gå ombord på flyet.

7. Yderligere vilkår og betingelser, der gælder

Passagerrettigheder i henhold til forordning EF 261/2004.

Bemærk, at hvis du rejser inden for eller uden for EU, kan du være berettiget til at anlægge sag mod det tilsvarende flyselskab i tilfælde af aflysninger, forsinkelser eller hvis de ikke tillader dig at gå om bord.

Find flere oplysninger om forordning EF 261/2004, her.

For at foretage et køb på hjemmesiderne vil brugeren blive bedt om identifikationsoplysningerne for passagererne/rejsende og betalingsmetoden. Denne proces udføres i flere trin. Når disse oplysninger er indtastet, og før du foretager købet, får du vist detaljerne, så du kan tjekke dem og derefter fortsætte til købet. Når købet er gennemført, vil du også få tilsendt en bekræftelsesmail med alle oplysninger om købet og købsbevis.

Det er ekstremt vigtigt og brugerens eneansvar at kontrollere omhyggeligt de identifikationsoplysninger, der blev indtastet ved reservationen, såsom navn og efternavne, dokument- eller pasnummer, e-mailadresse, telefon osv., fordi når billetterne er reserveret eller servicekuponerne er udstedt, vil enhver ændring, ændring eller afbestilling være underlagt gebyrer og bøder.

Brugeren skal have foretaget betalingen, før reservationen kan bekræftes.

TRAVELGENIO forbeholder sig retten til at anmode om yderligere oplysninger fra kunden for at bekræfte købet.

At anmode om en reservation indebærer forpligtelse fra kunden til at godkende debiteringen på det kredit- eller betalingskort, de leverer. Hvis det ikke er muligt at debitere kreditkortet (afvist transaktion), skal kunden vide, at da reservationen ikke er betalt for, kan den ikke bekræftes.

Flybilletter betales med kredit- eller betalingskort, inden billetterne udstedes.

Priserne angivet på hjemmesiderne inkluderer lufthavnsskatter. De inkluderer ikke udgifter til visa eller afrejseskatter for et område, som kan betales i lokal valuta eller amerikanske dollars i det pågældende område. Ændringer i den gældende pris på grund af forsinket betaling for reservationen fra reservationstidspunktet til tidspunktet for udlevering af billetten videregives til kunden.

Brugeren skal kontrollere flyselskabet, locator og det anvendte prisregime ved indkøb af tjenesten.

8. Rettigheder, begrænsninger og jurisdiktion

8.1.- Ophavsret og immaterielle ejendomsrettigheder

Alt indhold på hjemmesiden (inklusive tekst, billeder, varemærker, designs, software osv.) tilhører TRAVELGENIO eller dets indholdsleverandører og er beskyttet og anerkendt nationalt og internationalt. Det må ikke kopieres, bruges eller distribueres på nogen måde uden udtrykkelig tilladelse fra TRAVELGENIO.

8.2 Gældende lov

På alle punkter er nærværende generelle vilkår og betingelser underlagt spansk lov.

8.3 Ansvarsregler i henhold til EU-lovgivningen og Montreal-konventionen

Som angivet ovenfor er transportkontrakten formaliseret direkte mellem brugeren og de flyselskaber, der driver de valgte flyvninger.

Passagerer rådes til at tjekke ind mindst halvanden time (90 minutter) før deres flyvning i tilfælde af nationale flyvninger og to en halv time (150 minutter) i tilfælde af internationale flyvninger, og hvis flyvningen har en amerikansk lufthavn som destination eller mellemlanding, tre timer (180 minutter) før.

Husk, at ved ankomst til lufthavnen, hvis din bagage ikke ankommer, eller der opdages skader, skal du straks udfylde Property Irregularity Report (PIR) i samme lufthavn.

9. Oplysninger om fortrydelsesret

Det vil sige brugerens ret til at annullere en kontrakt i visse tilfælde uden at skulle begrunde sin beslutning eller betale en bøde.

I henhold til artikel 103, stk. 1) i kongelig lovdekret 1/2007 af 16. november om godkendelse af den reviderede tekst til den generelle lov til forsvar af forbrugere og brugere og andre supplerende love, gælder fortrydelsesretten ikke for kontrakter om levering af bolig tjenesteydelser til andre formål end at tjene som bolig, transport af varer, biludlejning, mad eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidsaktiviteter, hvis kontrakterne omfatter en bestemt dato eller periode for udførelse.

Med hensyn til transport af personer, i henhold til artikel 93 k) i kongelig lovdekret 1/2007, der godkender den reviderede tekst til den almindelige lov til forsvar af forbrugere og brugere, finder reguleringen af fjernsalg (undtagen artikel 98.2) ikke anvendelse. til kontrakter om passagerbefordring. Derfor gælder fortrydelsesretten ikke ved reservationer af passagertransportydelser. Hvis BRUGER udtrykker ønske om at annullere de købte billetter, gælder fortrydelsesbetingelserne for det pågældende selskab.

10. Fortrolighed

10.1. TRAVELGENIO respekterer din ret til privatliv. Vi forstår, hvor vigtigt det er at holde de data, der identificerer dig, private og sikre. Til det formål, i forhold til vores fortrolighedspolitik, vil vi gerne informere dig om følgende:

10.2. Når du bestiller et produkt eller en tjeneste via vores hjemmeside, skal du angive dit navn, e-mailadresse, kredit- eller betalingskortnummer, kortets udløbsdato og telefonnummer. Disse data gør det muligt for os at behandle din ordre og informere dig om dens status.

10.3. Hvis du deltager i en konkurrence eller kampagne, beder vi om dit navn, postadresse og e-mailadresse. Disse data er nødvendige for at organisere konkurrencer og underrette vinderne.

10.4. Vi overfører ikke dine personoplysninger til nogen tredjepart uden for vores organisation. Hvis du bestiller eller køber et produkt eller en tjeneste via vores hjemmeside, kan vi dog give nævnte data til tredjeparter, som TRAVELGENIO har kommercielle forbindelser med, og de kan være bosiddende hvor som helst i verden. Vi kan også give nævnte tredjeparter globale statistikker om vores salg, kunder, datatrafik og andre hjemmesideoplysninger, men nævnte statistikker vil ikke omfatte nogen data, der kan identificere dig personligt.

10.5. Vi indsamler og bruger kun de personoplysninger, som vi anser for nødvendige for at levere skræddersyede tjenester af høj kvalitet, som kan omfatte rådgivning og information om vores produkter og tjenester og de muligheder, som vi føler kan være til gavn for dig.

10.6. Ved at registrere sig hos TRAVELGENIO og udtrykkeligt acceptere at modtage vores bulletiner, accepterer brugerne også at modtage nyttig information fra virksomheder, som vi tidligere har udvalgt til at sende dig tilbud, kampagner og anbefalinger om produkter og tjenester, som vi mener kan være interessante for dig.

10.7. Vi sender alle nødvendige oplysninger til den udbyder, du vælger, når du foretager en reservation via vores hjemmeside, og vi beder dig overholde de samme regler.

10.8. Vi har også strenge sikkerhedsprocedurer for opbevaring og videregivelse af data for at forhindre enhver uautoriseret adgang til dem i henhold til den organiske lov om databeskyttelse og garanti for digitale rettigheder, 3/2018 der gælder i Spanien.

11. Brug af cookies

11.1. Cookies er fragmenter af information, som browseren gemmer på din computers harddisk. Hver gang du besøger TRAVELGENIOs hjemmeside, vil vores server genkende cookien og give os oplysninger om dit sidste besøg. De fleste browsere accepterer automatisk brugen af cookies, men browserindstillingen kan normalt ændres for at stoppe det. Selvom du beslutter dig for ikke at acceptere cookies, kan du fortsætte med at bruge de fleste af tjenesterne på vores hjemmeside, herunder køb af produkter eller tjenester.

11.2. Hvis du på et tidspunkt ønsker at sende os en kommentar eller klage over den måde, vi bruger dine personlige data på, bedes du give os besked via vores kontaktformular.

12. Databeskyttelse

Personlige oplysninger leveret af brugere for at bruge webstedet er underlagt privatlivspolitikken indeholdt i “Databeskyttelse”.

12.1.- COPYRIGHT OG IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Alt hjemmesidens indhold (inklusive tekst, billeder, varemærker, designs, software osv.) ejes af TRAVELGENIO eller dets indholdsleverandører og er beskyttet og anerkendt nationalt og internationalt. Det må ikke kopieres, bruges eller distribueres på nogen måde uden udtrykkelig tilladelse fra TRAVELGENIO.

13. Brug af hjemmesiderne

Hjemmesiderne er udelukkende og kun til brugernes personlige brug. De må ikke modificeres, reproduceres, duplikeres, kopieres, distribueres, sælges, videresælges eller på anden måde udnyttes til kommercielle eller andre formål. Du forpligter dig til ikke at bruge denne hjemmeside til ulovlige eller forbudte formål.

14. Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider, som TRAVELGENIO ikke har kontrol over, og som TRAVELGENIO naturligvis ikke påtager sig noget ansvar for. TRAVELGENIO sponsorerer eller garanterer ikke nogen af disse tredjepartswebsteder, som er inkluderet for brugernes bekvemmelighed.

15. Processer, konsultationer og reklamationer

Brugere kan indsende deres anmodninger om processer, konsultationer og klager til TRAVELGENIO, S.L. ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

MyTrips eksklusiv hjemmeside for kundeserviceprocesser, hvor du finder detaljerede oplysninger om din reservation, og du kan indlede dine anmodninger om at annullere, ændre, konsultere om betaling osv..

Postadresse Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º ventstre., 28.037 Madrid

E-mail: [email protected]

Endelig vil du via det følgende link finde information om EU’s online-tvistbilæggelsesplatform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DK

Travelgenio.dk bruger cookies

Disse bruges til forskellige formål. Ved at klikke på ”Alle cookies” accepterer du vores erklæring om beskyttelse af Privatliv og cookies , og vi modtager de ikke-funktionelle cookies. Via disse ikke-funktionelle cookies kan Travelgenio.dk henvende sig til dig på en anden hjemmeside baseret på de sider, du har besøgt.

Vis mere
Alle cookies Nødvendige cookies